Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu

virtuaalinen laatuarvostelu

"

ERJ:n laatuarvostelun tarkoituksena on palkita
esteratsastuksen parissa menestyneitä hevosia.
Laatuarvostelussa mitataan hevosen ominaisuuksia
esteratsuna painottaen hevosen omia, vanhempien
ja jälkeläisten kilpailumenestystä. Arvostelussa
kiinnitetään huomiota hevoseen kokonaisuutena;
asioihin joista hyvän estehevosen tunnistaa."

Pisteytys lokakuusta 2014 alkaen

Arvostelu koostuu neljästä osa-alueesta, joiden lisäksi on mahdollisuus kerätä lisäpisteitä teksteillä, aiemmin myönnetyillä palkinnoilla ja Cup-sijoituksilla.

30.6.2023 alkaen lisäpisteitä saa PSB-palkinnosta lisäpisteosuudessa sekä EV-palkituista jälkeläisistä jälkeläisosiossa. Lisätyt kohdat merkitty punaisella.

 1. Rakenne :: max. 10 pistettä
 2. Kilpailumenestys :: max. 40 pistettä
 3. Vanhempien kilpailumenestys :: max. 20 pistettä
  (+ suvullisilla max. 5 lisäpistettä)
 4. Jälkeläisten kilpailumenestys :: max. 20 pistettä
  (+ max. 5 lisäpistettä)
 5. Lisäpisteet :: max. 15 pistettä Muutoksia 1.4.2018 alkaen
 6. Cup-sijoitukset :: rajattomasti

Palkinnot ja pisterajat

 • ERJ-I: 100 p.-
 • ERJ-II: 90-99,9 p.
 • ERJ-III: 75-89,9 p.

Maksimipisteet 115 p. + Cup-pisteet
Alle 75 pistettä saanutta hevosta ei palkita.


1. Rakenne / max. 10 pistettä

Kaksi tai useampi tuomari arvostelee hevosen rakenteen pisteyttämällä (asteikolla 0-10 p.) alla olevan kaavakkeen mukaisesti. Tuomareiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tuomarimäärällä, jolloin tulokseksi saadaan hevosen lopulliset pisteet. Piirretyt kuvat arvostellaan kuten valokuvat: arvostelemalla piirroksen esittämää hetkeä, ei piirustuksen taidokkuutta.

Rakenne arvostellaan lähtökohtana hevosen sopivuus omaan käyttötarkoitukseensa (laji ja taso!). Vaikka hevonen olisi täydellinen rotunsa edustaja, se ei välttämättä sovellu rakenteessa puolesta käyttötarkoitukseensa tai tasolle jolla sen väitetään/oletetaan kilpailevan, eikä voi tällöin saada täysiä pisteitä.

Rakennekuvaksi lasketaan hevosen sivulta otettu kuva, jossa hevonen näkyy kokonaan (mikäli hevosella on päällään varusteita, voidaan hevonen arvostella vain niiltä osin mistä rakenne voidaan arvostella kokonaan). Liikekuvaksi lasketaan hevosen esim. ravi- tai laukkakuva ratsastajan kanssa tai ilman, täysiin pisteisiin vaaditaan kuitenkin nimenomaan ratsastuskuva.

0 pistettä
- Hevosella ei ole lainkaan kuvia
- Hevosella on kuvat, joista on erittäin vaikea tai mahdoton arvostella (esim. pelkkä pääkuva)
- Hevosella on kuvat väärää sukupuolta edustavasta hevosesta esim. Tammalla orin/ruunan kuvat (tästä oltava 100% varma!)
- Hevosella on kuvia useammasta kuin yhdestä hevosesta (varsakuvia ei lasketa!)

1 - 3 pistettä
- Hevosella on useita erittäin pahoja rakennevirheitä (heikko rakenne)
- Hevosella on kuvat, joista on hankala arvostella

4 - 5 pistettä
- Hevosella on välttävä rakenne
- Hevosella on heikot liike- tai hyppykuvat
- Hevosella on heikko rakenne ja liike- tai hyppykuvat

6 - 7 pistettä
- Hevosella on hyvä rakenne
- Hevosella on kohtalainen liike- tai hyppykuva
- Hevosella on kohtalainen rakenne ja lisäksi hyppy- tai liikekuvat

8-9 pistettä
- Hevosella on kiitettävä rakenne
- Hevosella on hyvät liike- tai hyppykuvat
- Hevosella on hyvä rakenne ja lisäksi hyppy- tai liikekuva

10 pistettä
- Hevosella on erinomainen rakenne ja liike- tai hyppykuvat
- Hevosella on kiitettävät liike- ja hyppykuvat
- Hevosella on erinomainen hyppykuva, josta käy ilmi että hevonen sopii erinomaisesti omalle tasollensa


2. Kilpailumenestys / max. 40 pistettä

Kilpailumenestys on mahdollista pisteyttää tällä hetkellä kahdella tapaa: sijoituksien tai ominaisuuspisteiden mukaan. Pisteitä saa vain Esteratsastusjaoksen alaisten kilpailujen tuloksista.

Sijoitukset

 • Kilpailumenestys lasketaan hevosen sivuille merkittyjen sijoitusten perusteella kaavalla 1p./sijoitus tai voitto aina 40 pisteeseen asti.
 • Merkityistä sijoituksista saa pisteitä mikäli niistä löytyy seuraavat tiedot: päivämäärä ja taso, sekä kilpailupaikka, kutsusivun osoite tai linkki VRL:n tulosarkistoon.
 • Kilpailukalenterissa tai sijoituksen yhteydessä tulee mainita selkeästi jaoksen alaisuus.
 • Hevosella tulee olla vähintään 10 sijoitusta, jotta se on laatuarvostelukelpoinen.
 • Hevosen sijoituksista vähintään 10 tulee olla sen omalta tai yhtä alemmalta kilpailutasolta; esim. Re130cm hyppäävällä hevosella luokista 130cm ja 120cm tai Re160cm hyppäävällä hevosella 150-160cm-luokista.
 • Hevonen ei voi kilpailla koulutustasoaan vaativammissa luokissa.
 • Hevosen koulutustasoksi katsotaan se, mikä on hevosen sivuilla mainittu. (Hevosen sivuilla tulee mainita koulutustaso!)

Ominaisuuspisteet

Kone laskee hevosen itsensä tai vanhemman/jälkeläisen kilpailupisteet automaattisesti. Pisteissä on huomioitu rinnakkaislajien kisaaminen ja niiden vaikutus ominaisuuspisteisiin huolimatta siitä onko rinnakkaislajeja 0 vai 3.

Hevonen voi saada myös miinuspisteitä mikäli alittaa tyyppikohtaisen minimitason:
Pienet ponit sk. alle 140 cm = ei tasovaatimuksia
Isot ponit (sk. 140-148 cm) ja suomenhevoset = väh. Re100cm
Puoliveriset = väh. Re130cm
1 tason alitus = -2 p.
2 tason alitus = -5 p.
3 tai useamman tason alitus = -10 p.

Vähennys tehdään vaikka hevonen ei olisi saavuttanut täysiä kilpailupisteitä.

Hevosen sivuilta on löydyttävä sen lopullinen koulutustaso, jonka mukaan pisteet lasketaan ja linkki VRL:n profiiliin!


3. Vanhempien kisatulokset / max. 20 pistettä (+ suvullisilla max. 5 lisäpistettä)

Pisteytys sijoituksista

0,5p. / sijoitus tai voitto
Kuitenkin enintään 10p. / vanhempi
(Täydet pisteet, kun molemmilla vanhemmilla on vähintään 20 sijoitusta.)

Pisteytys ominaisuuspisteistä

Pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa, kuitenkin enintään 10 p. / vanhempi. Vanhempien kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä vanhempien pisteistä voi saada miinuksia. Vanhempien sivuilta on löydyttävä koulutustaso.

Pisteytys sukuselvityksestä

Suvuttomilla hevosilla vanhempien kilpailupisteet korvataan sukuselvityksen arvioinnilla, josta on mahdollista saada enintään 20 pistettä. Sukuselvityksessä arvostellaan tekstin realistisuutta ja sujuvuutta (luettavuus, oikeinkirjoitus). Sukuselvityksessä tärkeintä on sisältö, ei pituus. Huom! Olemassaolevien vanhempien kilpailumenestystä EI VOI korvata sukuselvityksellä.


4. Jälkeläisten kisatulokset / max. 20 pistettä (+ max. 5 lisäpistettä)

Pisteytys sijoituksista

0,5 p. / sijoitus tai voitto

(Täydet pisteet, kun hevosella on vähintään yksi jälkeläinen, jolla on 40 sijoitusta.)

Pisteytys ominaisuuspisteistä

Pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa, kuitenkin enintään 20 p. / jälkeläinen (eli laskurin antamat pisteet kerrottava kahdella). Jälkeläisten kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä jälkeläisten pisteistä voi saada miinuksia. Jälkeläisten sivuilta on löydyttävä koulutustaso.


Lisäpisteet / max. 15 pistettä

Lisäpisteet on panostamista hevoseen. Valmennukseksi lasketaan este- tai maastoesteratsastusvalmennus. Päiväkirjamerkintä on merkintä hevosen kanssa tehdystä työstä/vietetystä ajasta. Päiväkirjamerkinnäksi lasketaan myös muut kuin laatuarvostelulajin valmennukset mikäli valmennuksen yhteydessä selkeästi mainitaan että teksti on omistajan itsensä kirjoittama.

Pelkkä riittävän pitkä teksti ei siis takaa pisteiden saamista! Tuomarointiohjeistuksen voit lukea täältä. Tekstien sanamäärät tarkistetaan laatuarvosteluiden käyttämällä sanalaskurilla.

Lisäys aiemmin myönnettyihin palkintoihin 30.06.2023: PSB-palkinnosta saa nyt myös 0,5p.


Cup-sijoitukset + Estemestaruus-sijoitukset + Power Jump-sijoitukset / rajattomasti

Jokaisesta sijoituksesta ERJ-Cupissa saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanoilla ERJ-Cup tai ERJ Cup.

Jokaisesta sijoituksesta ERJ Estemestaruus -kilpailussa saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanalla ERJ Estemestaruus. Myös jokaisesta ERJ Estemestaruus -arvonimestä saa yhden lisäpisteen. Arvonimet ovat: ERJ Estemestari, ERJ Poniestemestari, ERJ Keskitason estemestari, ERJ Nuorten hevosten estemestari ja ERJ Nuorten ponien estemestari.

Jokaisesta sijoituksesta Power Jumpissa saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanoilla Power Jump tai PJ. Myös jokaisesta Power Jump-arvoluokan sijoituksesta saa yhden lisäpisteen. Arvoluokan sijoittuneet löytyvät PJ:n omasta tulosarkistosta.

Viimeisin päivitys 28.04.2024

 • Laatuarvostelu on ottanut käyttöön Jassun LaatisAdminin, joka tulee käyttöön toukokuun tilaisuudesta eteenpäin. Mahdollisista ongelmista sen käytössä voi ilmoittaa sähköpostilla ylläpidolle.

Yhteystiedot

Ylläpitäjä: sonya (VRL-09386)
Sähköposti: erjlaatis@gmail.com

© Jassu L. VRL-08942 | © Esteratsastusjaoksen laatuarvostelu   |   Ulkoasu © Milja   |   Taustakuva © The Inspiration Gallery   |   Otsikon kuva © carterse (CC BY-SA 2.0)